Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeşil Sanayi kapsamında kurulacak ilk tesisin alt yapısı için ilan verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün katıldığı 6. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı açılışında, Dünya Bankası ile 450 milyon dolarlık bütçeye sahip Türkiye yeşil sanayi projesinin hayata geçirileceğini söyledi. Bir süredir bu alanda çalışmalarını sürdüren Sanayi veTeknoloji Bakanlığı da ‘Yeşil Sanayi’ kapsamında kurulacak ilk tesisin alt yapısı için ilan verdi.

Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’nin hayata geçirilmesi için 450 milyon dolarlık bir bütçe sağladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu projenin hayata geçirilmesi için çalışmaların başladığını belirtti. Bu projeyle ilgili olarak da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan verildi. Verilen ilanda Dünya Bankası finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi vurgusu yapılırken, şirketlere şu bilgiler verildi;

“Ülkemizin gelişimini desteklemek amacıyla yenilenebilir enerji, temiz üretim, yeşil altyapı, döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği gibi kavramların sürdürülebilir politikalar haline gelmesi için hem kamu hem de özel sektörde çok sayıda önemli çalışma gerçekleştirilmektedir.

Bu bağlamda, Bakanlığımız bünyesinde; kaynakların etkin kullanıldığı, daha yeşil ve rekabetçi sanayi yapısına dönüşümün sağlanması amacıyla OSB’lerin “yeşil/sürdürülebilir üretim alanlarına” dönüşmesine katkı sunan çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardan bir tanesi de Bakanlığımızın yürütücüsü olduğu, Dünya Bankası finansmanlı “Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi (OSB Projesi)”dir.

250.3 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA İMZALANDI

Bu kapsamda Dünya Bankası ile 26/02/2021 tarihinde 250,3 Milyon euro tutarında bir İkraz Anlaşması imzalanmıştır. Bakanlığımız tarafından Proje amaç ve hedeflerine uygun bulunan alt projeler, Yatırım Programına kabul edilmeleri halinde, “OSB Uygulama Yönetmeliği” ve “Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri Projeleri Ödeneklerinin Kullanımı ve Kredilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde %3 faiz oranı ile 3 yılı ödemesiz olmak üzere toplam 13 yıl olarak kredilendirilmektedir.

Proje’nin gelişim hedefi, Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgelerinin verimliliğini, çevresel sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırmaktır.

Proje kapsamındaki yatırım projelerini şöyle sıralayabiliriz; Atık su arıtma tesisleri, Atık su geri kazanım ve yeniden kullanım tesisleri, Biyogaz tesisleri, GES, Yeşil bina, Dijital dönüşüm, Altyapı, Çevre Laboratuvarı ve Entegre Haberleşme ve Güvenlik Sistemleri

41 OSB’YE TOPLAM 53 PROJE İÇİN KREDİ DESTEĞİ

Proje kapsamında 41 adet OSB’ye ait toplam 53 alt proje için kredi desteği sunulmaktadır. Proje, 31 Aralık 2026 tarihinde tamamlanacaktır. Proje sonunda aşağıdaki temel kazanımların elde edilmesi hedeflenmektedir;

OSB’lerde hem temel hem de yeşil altyapı yatırımlarından yıllık 27.932 MWh enerji tasarrufu

OSB yeşil yatırımlarından yıllık 6.628.000 m³su tasarrufu

Desteklenen yatırımlar sayesinde CO? emisyonlarında yıllık 18.434 metrik ton azalma

Yeni/iyileştirilmiş tesislerde 29.200.000 m³su arıtımı

patronlardunyasi.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*